Voetzoollaesies

Voetzoolleaesies wordt veroorzaakt door nat en plakkerig strooisel.
Belangrijk is dus om het strooisel droog te houden. Daarom moet ook de vertering goed zijn.
Het aanzuren van drinkwater kan de voetzoollaesies verminderen.