Voetzoollaesies

Voetzoollaesies zijn ontstekingen van de huid van de voetzool. 


Oorzaken voetzoollaesies 

Nat en plakkerig strooisel is veelal de oorzaak van voetzoolleassies. Nat strooisel ontstaat o.a. door een slechte  vertering. Met een minimale inspanning kan de vertering vlot verbeterd worden.   


Aanzuren van drinkwater

Door het aanzuren van drinkwater wordt bij de kip de afgifte van verteringssappen gestimuleerd.  Het aanzuren van drinkwater wordt vaak gebruikt om de waterkwaliteit te verbeteren. Het remt de  groei van E.coli en salmonella, gisten en schimmels. Het stimuleert dus niet alleen de vertering positief maar heeft ook positief effect op het drinkwater.  Aquablend is het unieke twee in één concept voor kippen. Het zijn namelijk mineralen die in een zure omgeving opgelost zijn. Dus voert u niet alleen water met een lage pH  maar ook mineralen fosfor, magnesium, natrium, zink, koper, mangaan, jodium, kobalt en selenium.


Mineralen ondersteunen bij vertering

Door de mineralen in opgeloste vorm aan het pluimvee te verstrekken, wordt de biologische beschikbaarheid verhoogd. Doordat de mineralen in de natuurlijke vorm (ionen) in water zijn opgelost is de verspreiding in het spijsverteringskanaal optimaal. In oplossing gebrachte mineralen zijn voor het pluimvee goed opneembaar en kosten minder energie  om te benutten.

 Aquablend onderscheidt zich in de markt door een complete mineralenmix te leveren. Ook kan er voor u op maat geproduceerd worden. Aquablend bevat de mineralen fosfor, magnesium, natrium, zink, koper, mangaan, jodium, kobalt en selenium.


Resultaten van oplossen verteringsproblemen

Minder verteringsproblemen wordt gevolgd door een betere mestconsistentie en dus een betere strooiselkwaliteit en minder voetzoollaesies. Zo houdt uw pluimvee energie om de gevraagde topprestatie te kunnen leveren. Goede darmgezondheid is immers voor pluimveehouders een van de belangrijkste factoren voor het slagen van een ronde.  


Weerstand  leghennen en vleeskuikens

Minder fitte dieren drinken vaak wel met als voordeel dat zonder al te veel energieverbruik toch hun mineralen krijgen. Naast dat het aanbieden van mineralen de vertering verbetert, heeft dit ook gevolgen voor de weerstand. Bij preventieve inzet zal het infectiedruk verlagen en de voederconversie verbeteren en daarmee de groei van de kip stimuleren.

Groei vleeskuikens

Een vleeskuiken met voetzoollaesies is minder mobiel. Verminderde mobiliteit bij kuikens resulteert in minder voeropname en gevolg hiervan is minder groei.


Andere factoren die een rol spelen bij de gezondheid van uw pluimvee:

  • Vochtigheid in de stal (ventilatie)
  • Type strooisel
  • Kippenras
  • Watermorsing
  • Bezettingsgraad
 

Gevolgen voetzoollaesies

Als er geen actie ondernomen wordt na constatering van voetzoolproblemen, dan zal de eeltlaag van de poot wordt aangetast door langdurig vochtigheid . Continue vochtige poten zorgen ervoor dat bacteriën binnen kunnen dringen. Genezing verloopt vaak moeizaam omdat het voortdurend  weer besmet met bacteriën uit het strooisel. Deze vicieuze cirkel dient doorbroken te worden. Een hoge score voetzoollaesies kan leiden tot inkomstenderving. 


Herkennen voetzoollaesies

Voetzoollaesies zijn herkenbaar aan verkleuringen van de voetzool tot aantasting van de voetzool. Het zijn onderhuidse ontstekingen die vaak bedekt zijn met een korst. Voetzoollaesies komen in verschillende stadia voor van een minimale verkleuring aan de poot tot een grote korst. Met name de eerste 3 weken van de kuikens is het belangrijk om de factoren die een rol spelen bij het ontstaan van voetzoollaesies te monitoren.

Aquablend wordt effectief ingezet om de voederconversie te bevorderen en de kans op darm- en voetleasies te verkleinen.