Schaalproblemen: ELK EI TELT !  Was het maar waar
Schaalproblemen leiden altijd tot verlies. Tijdens de opfok wordt de basis gelegd voor een lange en goede legperiode. De conditie van de hen, als deze aan de leg komt, is cruciaal. Ook tijdens de legperiode is deze continue van belang en dient een structureel doel te zijn van de dagelijkse voeding ten behoeve van darmgezondheid en schaalkwaliteit. Daarnaast is hoge productie van 1e-soort-eieren per hen in belangrijke mate bepalend voor het saldo van uw bedrijf.

Alleen de 1E SOORT EIEREN die tellen voor leghenhouders

Het produceren van eieren met een sterke schaal, ofwel een hoge breuksterkte, is belangrijk voor het rendement van leghennenhouders.  De eierverwerking wil graag eieren met een goede schaal. Ook de hoogte van de eigewichten is van belang. Voor beide indicatoren is gezondheid en voeropname van groot belang.

Meer eieren rapen die wel meetellen

De productie en vooral de ei-kwaliteit nemen geleidelijk af naarmate de hennen ouder worden. De schaal wordt dunner en er zijn meer tweede soort eieren. Door hennen in hun voederbehoefte te voorzien maar ook in de beste opneembare vorm aan te bieden zorgt u dat de omstandigheden ideaal zijn dat uw dieren meer eerste soort eieren kunnen (blijven) leggen. 
De juiste voeding voor vorming van een ei met een sterke ei schaal zijn daarom van belang. De opname en de goede darmgezondheid  leveren een grote bijdrage aan meer eerste soort eieren, lagere voerkosten en een hoger rendement.

De leghen heeft bijvoorbeeld in haar botten een buffer om tijdelijke calciumtekorten in het voer op te vangen. Als de hennen langere tijd een beroep doen op deze buffer, raken ze door hun voorraad heen en verslechteren de schalen snel. Voor een oudere hen is het heel moeilijk om vervolgens op topniveau terug te komen.

Uit onderzoeken van Wageningen Universiteit blijkt dat op bedrijven, waar naast bijvoorbeeld grit ook multivitaminen verstrekt worden, dit een goed tot zeer goed effect op de eischaalkwaliteit heeft en ook op de kleur van de eieren . Een hogere voerbenutting heeft positieve en verhogende gevolgen voor het rendement van de leghen.

Rendement leghennen verhogen

Naarmate de hen ouder wordt, neemt de calciumbenutting af. Maar let op: magnesium is ook van belang en wordt nu nog vaak onderschat. Uit onderzoek blijkt dat extra magnesium niet alleen helpt om stress te verminderen maar ook op een positieve invloed heeft op de eischaal. In de praktijk wordt er vaak pas actie ondernomen als de schaalkwaliteit afneemt. Dan wordt er bijvoorbeeld overgeschakeld naar de volgende voerfase of wordt er extra grit of kalksteen verstrekt.  

Het is ook mogelijk om het voer met aanvullende mineralen en sporenelementen af te stemmen op de fases van de eivorming. Dit is niet alleen van belang voor een sterkere eischaal maar ook voor een goede darmgezondheid. Zo blijkt uit een onderzoek van GD en Schothorst Feed Research dat koper , zink en selenium darmontstekingen helpen voorkomen. Goed verteerbare mineralen en sporenelementen met functionele vezels zijn onmisbaar voor een gezonde darmflora. Vloeibaar heeft vanwege de hogere opneembaarheid dan zeker de voorkeur bij de verbetering van de ei-kwaliteit.

 

Optimale eikwaliteit: sterke eischalen en hoog dikwitgehalte

Het continue in de best opneembare vorm voeren zorgt ervoor dat de koppel beter uniform blijft. Door enkel de mineralen en sporenelementen als zogenaamde  “finishvoeders” te voeren, loopt u achter de feiten aan. Continue vloeibaar voeren en opschalen wanneer nodig zorgt voor een meer gegarandeerde opname van mineralen en sporenelementen per hen. Dit heeft een positieve invloed op ei-kwaliteit, de bevedering en darmgezondheid van de hennen en op het uitvalspercentage. Uitval heeft een sterke invloed op het aantal eieren per hen, net als legpersistentie. Daarnaast is vloeibaar voeren ook toepasbaar bij splitfeeding. 

In proeven is aangetoond dat er wel degelijk ontmenging kan plaatsvinden in bijvoorbeeld meel in een silo. Daarin kunnen de kleine mineralen en sporenelementen bijvoorbeeld, gemakkelijk naar beneden zakken in de silo. Vloeibaar mineralen en sporenelementen heeft daarom de voorkeur.

Kortom een mooi glanzend ei, met voldoende breuksterkte, een gladde schaal die mooi van kleur is vergt geconcentreerd en goed opneembare voeding voor de leghen.

Aquablend Leghen voorziet in de dagelijkse behoefte aan mineralen en sporenelementen van de leghen.

Samenstelling Aquablend Leghen: Fosfor, Magnesium,Natrium, Koper, Zink, Mangaan, Kobalt, Selenium, Jodium, Selenium. Voor ieder bedrijf kan een specifieke samenstelling worden gemaakt, die volledig op de eigen omstandigheden is toegesneden.

Voor meer informatie neem gerust online contact op of bel 050 406 1254. 

Voorkomen is beter dan genezen

    01-01-1970 01:00     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.