Leververvetting

Een aandoening aan de lever kan tot veel schade lijden in de pluimveehouderij. Hogere uitval dan normaal en een daling van de eierproductie zijn bekende gevallen. Oplossing moet men zoeken in betere vertering van het voer. Door het extra toedienen  van deze mineralen aan het drinkwater zal de vertering  toenemen.


Wanneer ontstaat leververvetting bij leghennen

Leververvetting ontstaat als de energie-opname niet aansluit bij de energiebehoefte van de hen. Dit kan leiden tot een mindere eiproductie of eimassa en een hoger sterftepercentage in de koppel. Het ontstaan van leververvetting bij hennen gebeurt vaak tijdens 2 momenten in de legcyclus namelijk tijdens:
  • de maximale productie (bijvoorbeeld rond 25 weken)
  • tegen het einde van de legcyclus (bijvoorbeeld rond 50 weken)

Wat zijn de oorzaken en factoren die rol spelen bij ontstaan van leververvetting?

Voedingsgerelateerde oorzaken van leververvetting zijn een teveel aan energie maar ook een onbalans tussen eiwitten en zetmeel in het voer. Ook een te hoog aandeel van vetzuren in het voer kan zorgen voor leververvetting. Vaak speelt een tekort aan vitaminen en mineralen een rol. De vloeibare mineralen en vitaminen in Aquablend, kunnen beter worden opgenomen. Het benutten van mineralen en vitaminen uit vast voer (premix) kost de jonge leghen energie. Deze energie heeft de leghen juist nodig om een goede eiproductie en -kwaliteit te kunnen leveren. Een jonge leghen drinkt namelijk wel voldoende maar eet vaak minder.
Ditzelfde geldt voor een oudere leghen, die wel de mineralen en vitaminen nodig heeft, maar niet te veel energie moet hebben omdat de productie minder groot is.

Wat gebeurt er bij leververvetting
Tijdens de maximale productie zijn de jonge hennen niet in staat om aan de gevraagde voedsel opname te voldoen die nodig is voor de topproductie. Hierdoor zetten de hennen koolhydraten om in vetten in de lever. De lever verwerkt en transporteert normaal gesproken koolhydraten, vetten en eiwitten en zuivert het bloed. Doordat jonge hennen meer produceren dan dat ze aan voedsel opnemen, spreken ze hun lichaamsreserves aan. Hierdoor wordt de lever extra belast en ontstaat op jonge leeftijd leververvetting.

Wat zijn de verschijnselen van leververvetting bij leghennen?

Verschijnselen van leververvetting  bij leghennen zijn:

  • Toename van buikvet
  • Lage productiviteit
  • Daling van eiproductie
  • Bleke kammen
  • Sterfte

De oplossing zit in een betere vertering van het voer. De mineralen fosfor en magnesium stimuleren de opbouw en de werking van de enzymen die op het voer inwerken. Door het extra toedienen  van deze mineralen (Aquablend) aan het drinkwater zal de vertering toenemen.