Eischaalgebreken

Calcium dient voldoende aanwezig te zijn voor de productie van eieren. De voeding moet een voldoende hoeveelheid calcium met een goede biologische beschikbaarheid bevatten die de calciumstofwisseling bevorderen.

De jonge leghennen produceren op de top van hun kunnen. De jonge koppels hebben naast voldoende energie ook voldoende mineralen en vitaminen nodig om een goede kwaliteit eieren te kunnen geven. Bij oudere hennen is de calciumopname verminderd terwijl ze wel vaak een hoger eigewicht hebben. De verslechterde calciumopname kan de eierschaal kwaliteit verslechteren, met als gevolg meer kans op haarscheuren en breuk

Ook andere mineralen spelen een rol bij de calciumopname. Als de vertering van de kip niet goed is zal er vanzelfsprekend ook minder calcium benut kunnen worden.  Zelfs stress heeft gevolgen voor de eischaalkwaliteit. Lees meer over stress bij kippen. Het mineraal magnesium is en wordt nog vaak onderschat in de pluimveevoeding.

In een aantal experimenten waarin men extra magnesium in de voeding heeft verwerkt, blijkt dat het mineraal magnesium een duidelijke positieve invloed heeft op de eischaalkwaliteit.