Jonge hennen zitten na de opzet nog volop in de groei en in de ontwikkeling naar de volwassenheid. Dat duurt zo tot hun 30e levensweek.

Na de stress van vervoer en aanpassen in hun nieuwe omgeving, zullen de dieren al spoedig eieren gaan leggen. Dat zult u als ondernemer, ook graag zien, immers daar hebt u ze voor.

Groei, ontwikkeling en produceren is topsport bedrijven. Voor uw leghennen best een zware periode waarin deze dieren het uiterste van zichzelf vergen. Dat ze dan zelf roofbouw plegen, openbaart zich dan rond de 30e levensweek. Dan ligt een coli-uitbraak (buikvliesontsteking) zomaar op de loer. Met alle gevolgen van dien.

Voorkomen is beter dan genezen..

In deze, voor jonge hennen, zware periode is Aquablend bij uitstek geschikt om ze te ondersteunen en zo een goede basis te leggen voor de verdere, zo lang mogelijke, productieperiode.

Veel voorkomende problemen zijn:
Verenpikken - Stress - Snot - Colibacterie - Chronische darmontsteking - Leververvetting - Eischaalgebreken

    10-07-2017 12:03     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.